Download het boek "De Aggregatiemens".

Onder de titel “De Aggregatiemens” is een diepgaand boek over groepsgedrag en samenwerken verschenen. Een boek dat zich niet beperkt tot overzichtelijke groepen als teams of afdelingen. De schrijver laat zien dat ook samenwerkende organisaties en vage relatienetwerken over een groepsbrein beschikken dat hij vervolgens feilloos onder zijn onconventionele ontleedmes legt.

Bestuurders en ambtenaren, managers en leidinggevenden, programmamanagers en projectleiders, al wie complexe samenwerking moeten initiëren of begeleiden, kunnen hun voordeel met de aggregatiemens doen. Of het nu over intergemeentelijke samenwerking gaat, over bedrijfsfusies, over een consortium van ondernemers of over samenwerkende eigenaren van maatschappelijk vastgoed, het boek geeft een breed en diep inzicht in de samenwerking en geeft richting aan de begeleiding ervan.

Peter Schuttevaar vroeg zich af waarom een aanpak die bij de ene groep zo succesvol was, bij een andere groep op onverklaarbare wijze totaal mislukte. Hij vermoedde dat er universele principes achter het gedrag van groepen schuil gaan die beter begrepen kunnen worden. In de loop van 2005 begon hij daarom, samen met een groep vakgenoten, een speurtocht die tot ver in 2011 zou voortduren. Een speurtocht die opmerkelijke resultaten opleverde die hij middels 'De Aggregatiemens' met u wil delen.

De Aggregatiemens brengt onvermoede werkingsprincipes aan de oppervlakte die groepsgedrag op de achtergrond sturen. Het begrip van deze werkingsprincipes legt een professioneel fundament onder het beoordelen van groepsgedrag. Groepsprocessen kan men zo evenwichtiger en doeltreffender begeleiden en keuzen voor interventietechnieken kan men eindelijk eens degelijk onderbouwen. Het boek is dan ook onmisbaar voor iedereen die samenwerking als een professie wil benaderen!

Het boek is hieronder als pdf-document te downloaden. Hetmag vrij verspreid worden en voor eigen gebruik worden uitgeprint. Herverspreiding met een winstoogmerk is in geen enkele vorm toegestaan. Diegenen die vinden dat zij baat bij de inhoud van het boek gehad hebben mogen hun waardering laten blijken door een bedrag van € 9,- over te maken en/of een e-mail naar de auteur te sturen (zie de notitie over copiëerrechten onderaan pag. 2 voor details).

Ja, ik wil het boek "De Aggregatiemens" downloaden.

 

De Aggregatiemens verscheen voor het eerst op 7 maart 2012 en is in de eerste twee weken al 503 keer gedownload!  (Op 20 november 2012 stond de teller op 1765.)

Interviews

Een interview van Ben Kuiken met Peter Schuttevaar over De Aggregatiemens is hier te lezen.
Ook is er een interview door Roald Schel van Arena Consulting afgenomen, dat hier te lezen is.

Eerste reacties:

------------------------------------------

Ik heb "De Aggregatiemens" met stijgende verbazing gelezen. Ik vind het een geweldig boek: inspirerend en uitdagend. Peter Schuttevaar is er in geslaagd met aanhaling van veel bronnen en gelardeerd met vele aansprekende voorbeelden het complexe proces van afweging bij besluitvormingsprocessen inzichtelijk te maken. Het is een schitterend beschreven afwegingskader. Niets dan lof en chapeau!!!!!!! 

Dr. André Nijsen 

------------------------------------------

De Aggregatiemens zit gedegen in elkaar en Peter Schuttevaar schrijft heel toegankelijk. Ingewikkelde dingen worden simpel verwoord. Mijn complimenten. 

Henk Grotendorst

-----------------------------------------

Zonder samenwerking van individuele mensen zou onze samenleving nooit tot stand zijn gebracht en niet kunnen functioneren. Samenwerken gaat in wonderlijke patronen, dan weer met deze, dan weer met gene. Maar lang niet altijd flitsend en succesvol. Peter Schuttevaar beschrijft de groep als andere aggregatietoestand van de mens als individu. Het bijzondere (en tegelijk ook het lastige) van het boek en het daarin aangereikte instrumentarium is dat de gebruikte theoretische bouwstenen in hoge mate nieuw zijn. Sommigen lijken open deuren, maar tot nu toe stonden ze meestal niet eens op een kier! Wel zijn er veel aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur die voor afzonderlijke elementen dezelfde kant uit wijzen, maar tot dit boek nooit in samenhang. Een intrigerend boek!

ir. Reyer Brons

Lees ook de recensie die Reyer voor de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging van Interim Managers (RVIM) schreef.

-----------------------------------------

Peter Schuttevaar biedt in zijn boek inzicht in zijn ervaringen met verander­processen. Hij verbindt op knappe wijze diverse psychologische, sociologische, filosofische en methodo­logische ideeën.

Drs J.C. Lelie CPF, Aug 2012