Laatste nieuws.......

Wilt u de "Nieuwsbrief voor de SamenwerkingsProfessional" ontvangen?

 

Wie zich voor de nieuwsbrief wil aanmelden kan een mail sturen naar info@vitha.nl (voornaam, achte­rnaam, organisatie en e-mail adres volstaat). Ontvangt u de nieuwsbrief maar stelt u er geen prijs (meer) op? Stuur dan een e-mail naar info@vitha.nl met de woorden afmelden nieuwbrief als onderwerp. 

De nieuwsbrief van sept. 2012 gaat over "arbeidsmarkt".

De derde nieuwsbrief voor de samenwerkingsprofessional heeft als thema de arbeidsmarkt. Lees de prikkelende artikelen van diverse schrijvers en denk na over wat arbeidsmarkt en samenwerken met elkaar te maken hebben! Klik hier voor de nieuwsbrief:

www.vitha.nl/vitha/nieuwsbrieven/2012_09_nb.pdf

 In deze nieuwsbrief:

  • Virtuele MultiFunctionele Centra (door Peter Schuttevaar)
  • dilemma's voor arbeidsmarktbeleid (Peter van Hoesel)
  • kennismaking: Wecreate Consulting (Dennis v/d Ham)
  • boek: Faciliteren als Tweede Beroep (Jan Lelie)
  • visie: lokale vernieuwing arbeidsmarkt (Dennis v/d Ham)
  • column : is werk wel nodig (Peter Schuttevaar

De nieuwsbrief van Juni 2012 heeft als thema "politiek".

Juni 2012 -- De tweede nieuwsbrief staat in het teken van Politiek

De tweede nieuwsbrief voor de samenwerkingsprofessional is uit. Van-wege de oprichting van het Netwerk Politieke Innovatie (NPI) is het thema deze keer politiek als vorm van samenwerking. Lees de prikkelende artikelen van diverse schrijvers die dit onderwerp vanuit verfrissende  invalshoeken benaderen!

 

Klik hier voor de nieuwsbrief:

 

www.vitha.nl/vitha/nieuwsbrieven/2012_06_nb.pdf

 

In deze nieuwsbrief:

 

-                      Nieuw denken voor een betere politiek (door Peter van Hoesel)

-                      boekbespreking: beleidsbemiddeling (Peter Schuttevaar)

-                      een pleidooi voor rationele wetten (Andr Nijsen)

-                      kennismaking: Totaalbouw Zeeland (Ronald van der Hart)

-                      Win-win onderhandelen in de politiek (Rob Janssen Duyghuysen)

-                      column: is politiek een professie? (Peter Schuttevaar)

Vanaf Mei 2012 komt het nieuws van Vitha in de vorm van een "Nieuwsbrief voor de Samenwerkingsprofessional".

 

Mei 2012 -- De eerste nieuwsbrief verschijnt

Op 8 Mei 2012 verscheen de eerste nieuwsbrief die aan ongeveer 370 samen­wer­kings­professionals is verstuurd die met naam en toenaam bij Vitha bekend waren. De beweegreden achter de nieuwbrief is, om samenwerkingspro­fes­­sionals te verenigen en het professio­ne­le niveau van het vak een impuls te geven.

De nieuwsbrief zal eens per maand verschijnen en is voor en door samenwerkings­pro­fes­sionals gemaakt. U kunt zelf artikelen insturen of activiteiten aanmelden. Dat kan handig zijn als u collega's op een interessante bijeenkomst wilt attenderen of als u een projectresultaat met hen wilt delen. Klik hier voor de eerste nieuwsbrief:

www.vitha.nl/vitha/nieuwsbrieven/2012_04_nb.pdf

 In deze eerste nieuwsbrief:
-               praktijkvoorbeeld: samen in de waterketen
-               boekbespreking: De Aggregatiemens
-               oplossingen: 'Virtueel MFC'
-               onderzoek: professionele(re) samenwerking
-               kennismaking: Vitha
-               praktijk: samenwerkende ondernemers in Zeeland
-               column: een manisch akkoord

Ben Kuiken interviewt Peter Schuttevaar over zijn boek De Aggregatiemens

 

april 2012 -- Veel belangstelling voor De Aggregatiemens en eerste interview gepubliceerd.

De Aggregatiemens wordt volop gedownload. Op diverse websites wordt aandacht aan het boek gegeven. Lees bijvoorbeeld het interview van Ben Kuiken, voormalig hoofdredacteur van ManagemenTeam, met Peter Schuttevaar op nieuworganiseren.nl 

http://www.nieuworganiseren.nu/boeken-en-meer/de-aggregatiemens/

Vitha brengt het boek "De Aggregatiemens" uit.

3 maart 2012 -- Vitha brengt De Aggregatiemens uit.

Het sinds lang aangekondigde boek "De Aggregatiemens" is eindelijk uit. Peter Schuttevaar heeft er ruim zes jaar over gedaan om een afwegingskader over samenwerken en groepsgedrag te ontwikkelen en het in een leesbare vorm te krijgen. Maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Het bijzondere is dat u het boek gratis kunt downloaden en aan uw relaties kunt doorsturen. Wie er baat bij heeft gehad, mag een bedrag van 9 EURO over maken (=donateware).

Ga naar de downloadpagina.

Virtuele wijkcentra en RuimteVoorDeWijk.

Jan 2012 -- Vitha werkt samen met Stade advies aan virtuele wijkcentra.

Het eigendom van maatschappelijk vastgoed is tegenwoordig versnipperd. Eigenaren dienen daarom samen te werken om onderlinge concurrentie en leegstand tegen te gaan. Men dient een gezamenlijk en transparant aanbod naar burgers te scheppen. Daar is een virtueel wijkcentrum (VWC) voor bedoeld. Vitha en Stade adviseren bij de inrichting van zo'n VWC en zetten samen het door Vitha ontwikkelde webtool 'RuimteVoorDeWijk' in de markt, dat het VWC administratief kan ondersteunen. 

Lees de folder over RuimteVoorDeWijk online

Bezuinig nu eerst eens op het amateurisme.

23 Mei 2011 -- Peter Schuttevaar geeft zijn mening op "gemeente.nu'.

Op gemeente.nu geeft Peter zijn mening over de manier van samenwerking door overheden in Nederland. Hij bekritiseert de manier waarop overheden met onderzoek en burgerparticipatie omgaan. Hij stelt voor om de communicatieafdelingen van gemeenten om te scholen in de nieuwe professionele discipline 'kennis vormen'.

Lees het artikel online

Stop met klantgericht werken, ga uitvoerdersgericht werken! 

8 april 2011 -- Peter Schuttevaar geeft zijn mening in het blad 'Binnenlands Bestuur'.

Het idee dat overheden uitvoerdersgericht moeten werken in plaats van klantgericht is gebaseerd op het gedachtengoed van de aggregatiemens. Lees er alles over in het Binnenlands Bestuur van wk 14.
 

Vitha start een serie voordrachten over de aggregatiemens.

 

april 2011 -- kennismaken met het gedachtengoed van de aggregatiemens

Vooruitlopend op de publicatie van het boek "van denken naar doen in geen stappen" organiseert Vitha een aantal interactieve voordrachten waarin Peter Schuttevaar het gedachtengoed al vast uit de doeken doet. Kijk op de agenda om te zien of er iets voor je bij zit en lees de reacties van toehoorders.

Pianistiek voor overheden, workshop voor lokale overheden die samenwerking willen stimuleren, samen met Jan Vayne en Stade advies.

Vrijblijvend kennismaken met deze workshop op 14 oktober om 9.00 uur in Kampen

(Eindverantwoordelijke) managers van lokale overheden kunnen vrijblijvend en kostenloos kennis maken met de workshop Pianistiek voor overheden op 14 oktober om 9.00 uur in de kerk van Jan Vayne in Kampen.

De workshop is een co-productie van Vitha, de bekende pianist Jan Vayne en het bureau Stade advies en is bedoeld om impulsen te geven aan samenwerking, zowel binnen de organisatie als met maatschappelijke partners. In het eerste deel van de ochtend kan men een korte versie van de workshop mee maken en in het tweede deel is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal actuele gemeentelijke opgaven en over de rol die samenwerken daarbij speelt. Zie voor meer informatie de uitnodiging.

Gemeenten Heerhugowaard en Hilversum schakelen Vitha in voor hun multifunctionele locaties.

Juni 2010 -- Meer opdrachten op het vlak van samenwerking bij MFC's. 

Vitha breidt zijn dienstverlening uit in de provincie Noord Holland. Ook de gemeenten Heerhugowaard en Hilversum zijn in de eerste maanden van 2010 klant geworden.

In de gemeente Heerhugowaard willen verschillende partijen op verschillende plaatsen in de Schilderwijk multifunctionele voorzieningen inrichten. De gemeente vraagt zich af hoe de onderlinge afstemming tussen die voorzieningen tot stand kan komen. Vitha gaat samen met de actoren aan de slag om die afstemming te verwezenlijken.

Samen met de "stichting de regisserende gemeente" wordt onderzocht of de plannen van de gemeente Hilversum en haar maatschappelijke partners voor het ontwikkelen van een MFC haalbaar zijn. 


De gemeente Haarlem wil dat Vitha de haalbaarheid van een multifunctionele locatie in Delftwijk onderzoekt.

November 2009 -- Gemeente Haarlem verstrekt opdracht tot onderzoek. 

Vitha gaat voor de gemeente Haarlem een onderzoek doen naar de maatschappelijke en economische haalbaarheid van een multifunctionele locatie in de wijk Delftwijk

Ook hier gaat het weer om het stimuleren en organiseren van de samenwerking tussen diverse maatschappelijke partners en burgers. Aangetoond moet worden, of samenwerking op de locatie mogelijk is. Of de partijen kunnen samenwerken en of de exploitatie van de voorzieningen gefinancierd kan worden.


Vitha samen met Jan Vayne en de 'stichting De Regisserende Gemeente'.

September 2009 -- Pianistiek voor gemeenten. Vitha gaat een aantal workshops en themabijaankomsten brengen in samenwerking met de pianist Jan Vayne en de 'stichting de regisserende gemeente'.

De meesterpianist als voorbeeld voor de meester­lijke overheidsmanager!
Pianospelen is het managen van tien vingers in het uit­voeren van een geza­men­lijke taak! De samen­werking van de tien vingers en de ontwikkeling van die sa­menwer­king in ver­schil­lende fasen vormen een mi­crokosmos van waaruit de overheidsmanager inspi­ratie kan op­doen en lering kan trekken voor zijn dagelijkse praktijk.

Doel en doelgroep
De serie workshops is voor ambtenaren van lokale overheden en kan op maat worden ge­maakt voor een specifieke doelgroep zoals een directie, een afdeling projectmanage­ment of een dienst stadsontwikkeling. Het zwaartepunt van de aandacht zal daarbij steeds bij de sa­menwerkingsproblematiek liggen die voor de doelgroep relevant is. Het streven is om oplos­singen voor sa­menwerkingsopgaven te vinden en tegelijk de inspiratie mee te geven die no­dig is om die oplossingen in praktijk te brengen. Een inleidende voordracht voor een alge­meen ambtelijk publiek, bijvoorbeeld in de vorm van een lunchbijeenkomst is ook mogelijk.
Meer over deze succesvolle workshop is hier te vinden.


Convenantvorming huisvesting in Eindhoven door Vitha begeleid!

Juli 2009 -- een convenant legt vast hoe, waarmee en waarin de partners willen samenwerken
In het voorjaar van 2009 heeft Vitha de gemeente Eindhoven geholpen bij het opstellen van een convenant voor de huisvestingsopgave van verschillende corporaties voor de doelgroep "studenten en internationale gasten". 
Peter Schuttevaar van Vitha was daarin de procesbegesleider die vorm gaf aan het overleg tussen acht convenantpartners. Hij begeleidde het overleg tot aan de ondertekening van het convenant en droeg vervolgens het management van het convenant over aan een vaste medewerker van de gemeente.
Op 17 juli 2009 werd het convenant opgeleverd en de opdracht afgesloten.
Meer info is te vinden op de referentiepagina
 

Vitha lanceert "Kunst ins dienst van Kennis" (KiK)

November 2008 -- Het ontsluiten van kennis met behulp van Kunst!

Met de propositie "Kunst In dienst van Kennis" (KiK) wordt beoogt de creatieve energie van kunstenaars te bundelen en te richten op het ontsluiten van kennis. Volgens een citaat van Goethe toont het echte meester­schap van de kunstenaar zich pas onder een dergelijke beperking.

Kennis wordt zo meer tot leven gebracht en krijgt een toegenomen gevoelswaarde. En mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar dat ze meer aandacht hebben voor zaken waar ze meer gevoel voor hebben!

Deze propositie is van betekenis voor elke kennisdrager die een kennisontsluitende taak heeft (kennisinstituten, kennisplatformen, musea of expertisecentra). Aan de andere kant heeft deze propositie ook betekenis voor kunstenaars en voor kunstopleidingen die zich deze vernieuwende manier van kunstbedrijven willen eigen maken en die zich als voorlopers op dat terrein willen manifesteren.

Klik hier voor een handzame flyer over KiK .

 

Vitha helpt orkesten.

September 2008 -- Vitha Helpt COLLEGIUM MUSICUM Den Haag

Het COLLEGIUM MUSICUM Den Haag (CMDH, zie www.cmdh.nl ) heeft aan Vitha gevraagd om te ondersteunen bij het oplossen van een aantal management- en financieringsvraagstukken.

Collegium Musicum Den haag (CMDH) is een jong orkest dat in historische muziekuitvoeringen een jeugdig elan aan professionele finesse koppelt. Opgericht in 2006 heeft CMDH ondanks de jonge leeftijd al meerdere internationale uitvoeringen gegeven en is er ook al een CD gemaakt. De eerste twee jaren zijn daarmee succesvol verlopen. Vitha helpt nu met het maken van een doorstart waarmee het orkest de toekomst meer in eigen hand gaat nemen en meer bestaanszekerheid op gaat bouwen. Deze opdracht past goed bij Vitha omdat samenwerkingsvraagstukken in het hart liggen van de ontwikkeling van een orkest als CMDH.

 

 

Vitha rondt de opdracht in Eindhoven succesvol af

25 juli 2008 succesvolle afronding van de opdracht in Eindhoven.

Vitha heeft met succes en naar hoge tevredenheid de interimopdracht in Eindhoven afgerond. Naar aanleiding van deze opdracht is een referentiepagina gemaakt waarop we de opdrachtgever zelf aan het woord laten. Ook in de vorm van een videofilm.

Daarop vertelt Hans van den Oord, opdrachtgever namens de gemeente Eindhsoven, over gebiedsgericht werken, legt hij aanleiding en achtergrond van de opdracht uit en vertelt hij over de door Vitha gehanteerde aanpak en geleverde resultaten.

Klik hier voor meer informatie

 

Vitha produceert eerste DVD

30 april 2008 Vitha produceert de DVD "A craving for peace", samen met de stad Naarden en het Comenius museum.

"A Craving for Peace" staat voor het verlangen naar vrede. Bij de filosoof Comenius was dat ook een verlangen naar eenheid en harmonie waarmee hij probeerde culturen, disciplines en naties te overspannen.

De DVD brengt de muziek van Bach in verband met de filosofie van Comenius tegen de achtergrond van de stad Naarden en is in samenwerking met het Comenius museum in Naarden tot stand gekomen. De productie van deze DVD paste uitstekend in de serie "combinatieprojecten" waarmee Vitha haar filosofie over samenwerking tussen mensen wil promoten. Meer daarover is te vinden op de "innovation pages".

Klik hier voor een preview van anderhalve minuut. De DVD is te koop in de winkel van het Comenius museum in Naarden.

Naschift: per juli 2008 zijn de op multi media gerichte activiteiten van Vitha ondergebracht bij Schuttevaar Multi Media Productions (zie www.schuttevaar.nl). Dit om verwarring over de dienstverlening van Vitha te voorkomen. Vitha is en blijft gericht op programma management en op het oplossen van samenwerkingsvraagstukken. De DVD productie is bedoeld om multi-disciplinair werken te promoten. Het produceren van DVD's is echter geen hoofdtaak van Vitha.

 

Vitha helpt de gemeente Eindhoven bij het inrichten van gebiedsgerichte processen.

 

1 maart 2008 Vitha helpt de gemeente Eindhoven bij het inrichten van gebiedsgerichte processen.

De gemeente Eindhoven is intensief bezig met het versterken van haar gebiedsgerichte aanpak. Per stadsdeel worden daartoe werkprogramma's gemaakt. Binnen zo'n programma worden locaties aangewezen voor buurtontmoeting en andere maatschappelijke activiteiten. 

De gemeente had behoefte aan een kwartiermaker om de interactie met buurt en wijk voor het programmeren van de activiteiten op een dergelijke locatie vorm te geven.  Vitha heeft zich enthousiast op die taak geworpen en gebruikt het Vitha-LPM model om de processen een trefzekere vorm te geven.

 

Vitha organiseert samen met K+V een Interim Vithalisatie06 augustus 2007 Vitha organiseert samen met K+V een Interim Vithalisatie op 6 november in Veenendaal.

Vitha en K+V hebben besloten de handen ineen te slaan en we organiseren op 6 november 's middags samen een Interim Vithalisatie. Deze bijeenkomst is bedoeld voor lijnmanagers, project- of programma managers, ofwel beleidsmakers die betrokken zijn bij complexe veranderingen of opgaven. Met name als u vaak verschillende partijen moet laten samenwerken en verschillende belangen op elkaar moet afstemmen is deze bijeenkomst interessant voor u.

Wij laten u die middag kennis maken met de methode Vitha-LPM die speciaal is ontwikkeld om succesvol te zijn in dit type verandering of opgave. Het wordt een middagbijeenkomst met maximaal 20 deelnemers in Veenendaal op het kantoor van K+V, waar u vrijblijvend kennis maakt met (de toepassing van) Vitha-LPM en in werkgroepjes verkent hoe u deze manier van denken in uw eigen situatie kunt toepassen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Achtergrond van samenwerking tussen K+V en Vitha: Vitha gaat over programmamanagement en K+V over interimmanagement. Beiden krijgen we regelmatig vragen over de wijze waarop samenwerking georganiseerd kan worden. K+V organiseert graag bijeenkomsten waarin oplossingsmethodieken aan actuele vraagstukken worden gekoppeld. Op die manier wil K+V haar bijdrage leveren aan het vergroten van kennis en inzicht bij het management van organisaties. Vitha beschikt met Vitha-LPM over een dergelijke oplossingsmethodiek en wil die graag onder de aandacht brengen van dezelfde doelgroep.

Meer weten, download dan hier de folder met aanmeldingsformulier of neem direct contact op met Peter Schuttevaar van Vitha (+31 6 2415 2341) of met Jaap van Oel van K+V (+31 318 5379 2222).


Vitha stimuleert innovatief denken op de innovatiepagina's.

10 juli 2007 Vitha stimuleert innovatie en multidisciplinair denken.

Het managen van programma's is een multidisciplinaire activiteit. Het logo van Vitha drukt dat ook uit. Het verbeeldt hoe een mens sterker wordt door zijn verschillende vaardigheden met elkaar te combineren. Voor Vitha is multidisciplinair denken dagelijks werk. Daardoor is buiten de bestaande kaders denken (think out of the box) voor ons niet alleen maar een slogan. We brengen het in praktijk. Vitha wil ook anderen stimuleren om over de grenzen van disciplines heen te kijken en deze met elkaar te combineren. Iedereen die dat wil kan een zogenaamd Combi-project aanbieden voor de innovatiepagina's van de webzijde van Vitha (alleen in het Engels). In een Combi-project worden verschillende disciplines met elkaar gecombineerd.

Als voorbeeld van een Combi-project presenteren we finger management. Dat is een combinatie van de disciplines pianistiek en bedrijfskunde. Principes uit de bedrijfskunde worden toegepast op het (leren) spelen van de piano. Het resultaat wordt finger management genoemd en is te downloaden als een pdf-bestand via de innovation pages van deze webzijde.

Een tweede Combi-project dat momenteel in de maak is behelst het combineren van muziek en filosofie. De gemeente Naarden en Vitha gaan samen een video maken waarin de filosofie van Comenius met de muziek van Bach wordt gecombineerd tot een aansprekende boodschap over samenwerking en over de waarde van beschaving. De release van de video wordt in het najaar verwacht.

Wie ook een goed Combi-project heeft en het graag wil aanbieden voor de innovatiepagina's van Vitha kan contact opnemen met Peter Schuttevaar via peter@vitha.nl


Uitleg over Vitha-LPM beschikbaar op video

10 juli 2007 -- Uitleg over Vitha LPM in de vorm van een animatie en toelichting

Uitleg over Vitha-LPM TM, de inmiddels met succes toegepaste methode voor verandermanagement en programmamanagement van Vitha, is nu op video beschikbaar. Als u vier minuten de tijd neemt voor de onderstaande videoboodschap, dan komt u mogelijk op ideen, hoe u deze methode voor uzelf kunt inzetten.

Klik hier voor de video


Zeeland gaat draadloos netwerken

10 Mei 2007 Hoe complexe processen met Vitha LPM tot begrijpelijke en doeltreffende resultaten leiden

Gedeputeerde Wiersma van de provincie Zeeland kreeg op 10 Mei van de voorzitter van de stuurgroep Draadloos Open Zeeland (DOZ), Karlie van de Vijver, de resultaten van een haalbaarheidstudie aangeboden. Bij het onderzoek, dat door de Provincie Zeeland, gemeente Sluis en het Rabobank Stimuleringsfonds werd gefinancierd zijn een groot aantal Zeeuwse bedrijven en instellingen betrokken. Voorafgaand aan de overhandiging werd de inhoud van het rapport door de onderzoekers kort toegelicht.

In het onderzoeksteam nam, naast Arno Rootsaert en Rob van den Broek van samenwerkingspartner Vaips, Peter Schuttevaar van Vitha plaats. Peter nam het procesmanagement voor zijn rekening en kon zo het onderzoeksproces langs de betrouwbare lijnen van de Vitha LPM methode laten verlopen. Met zeer bijzondere en originele resultaten, zo erkenden ook de gedeputeerde van de provincie Zeeland en de wethouder van de gemeente Sluis tijdens hun eerste reactie op het eindrapport.

Lees meer ...


Vitha helpt idele organisaties

8 Mei 2007 Vitha helpt idele organisaties hun doelen te realiseren.

Vitha heeft samen met PNO consultants voor CARE Nederland de mogelijkheden voor het verwerven van extra financile middelen in kaart gebracht. Zoals van Vitha verwacht mag worden bleef het niet bij een opsomming van allerlei fondsen en subsidieregelingen. Vitha verdiepte zich in de ideen en verwachtingen van CARE Nederland zelf en kreeg daarmee zicht op de energie-aderen van deze ideel ingestelde klant.

Dit resulteerde in het formuleren van het R&D programma OpenCARE dat manieren van werken rondom conflicten en rampen tot stand zal brengen die niet alleen korte termijn verlichting voor de slachtoffers geven, maar ook op de lange termijn positieve effecten zullen genereren.

U zult in de toekomst nog veel over dit OpenCARE horen. Temeer daar CARE en Vitha hebben afgesproken dat ze ook in de toekomst blijven samenwerken aan het verwerkelijken van de idealen van CARE.


Vitha met VAIPS in Zeeland 

24 augustus 2006 Samenwerking tussen VAIPS en Vitha werpt eerste vruchten af...

Sinds April 2006 werkt Vitha samen met VAIPS inzake nieuwe media (zie ons gezamenlijk statement). Deze samenwerking begint zijn vruchten af te werpen. Op 22 augustus 2006 heeft gedeputeerde staten van de provincie Zeeland besloten een bijdrage toe te kennen aan een initiatief dat door Vitha en VAIPS wordt begeleid in opdracht van het Technologisch bedrijvencentrum Zeeland.

De weg staat nu open naar de eerste fasen (voorbereiding en planvorming) van het project Draadloos Open Zeeland (DOZ), een initiatief dat er voor moet zorgen dat de provincie Zeeland voorop gaat lopen in de ontwikkelingen op het vlak van draadloze netwerk infrastructuur.


Kunst van het combineren

23 augustus 2006 Management studiecentrum en Vitha organiseren samen een workshop

Op 8 en 15 november organiseert Vitha samen met het management studiecentrum een tweedaagse workshop/training programma management & verandermanagement voor gemeentelijke overheden. Deze workshop draagt de titel kunst van het combineren. De folder van deze krachtige kennisbron is hier als pdf bestand te downloaden. Aanmelden kan vanaf vandaag! (Het aanmeldingsformulier zit in de folder.) Meer info over de workshop:

LEERDOELEN De deelnemer kan zich na afloop van de training beter op een verandertraject voorbereiden. Hij is beter in staat zijn eigen project/programma op de juiste manier in te schatten en op te starten, de juiste aanpak te kiezen en de juiste volgorde van handelen te selecteren.

AFGELEIDE LEERDOELEN De deelnemer leert voornemens te concretiseren, relevante partijen (inclusief zijn eigen organisatie) bij het proces betrokken te houden en de financiering van het project te regelen. Hij leert om te gaan met diversiteit en te voorkomen dat een participant in het verandertraject te veel voor zichzelf werkt.

TWEE DAGEN Op de eerste dag wordt gewerkt aan de hand van een door de trainers aangereikte casus. Op de tweede dag, die een week later plaats vindt, kunnen de deelnemers aan een eigen casus werken. In de loop van de eerste dag kunnen de mogelijkheden daartoe met de trainers worden besproken. In de tussenliggende week zal dan de behandeling van die eigen casus door de trainers worden voorbereid.


Themamiddag Programma Management

23 augustus 2006 Gemeente Haarlemmermeer organiseert themamiddag

De gemeente Haarlemmermeer organiseert samen met de Denktank Programma management op donderdag 28 september van 13.00 tot 17.00 uur een themamiddag. Rik Rolleman, werkzaam bij deze gemeente, organiseert dan een leerzame en onderhoudende middag voor mensen die genteresseerd zijn in of deskundig op het vlak van programma management.

Rik zal samen met een aantal collegas van zijn gemeente de unieke Haarlemmermeerse programma management aanpak toelichten. Er zal vervolgens volop gelegenheid zijn tot discussie en feed-back van de kant van de genodigden. Neem contact op met Vitha via de reactieknop onderaan deze webzijde om je aan te melden.


Een programma voor deze interessante middag komt in de eerste helft van september ter beschikking. Er wordt ondertussen gewerkt aan andere praktijkgerichte bijeenkomsten.
Learning Lane23 augustus 2006 Vitha neemt deel aan Learning Lane

Vitha doet volgende week mee met de Learning Lane op het landgoed de Horst in Driebergen. De learning Lane is hard op weg om een begrip te worden in het land van trainingen en opleidingen. U vindt onze bijdrage op donderdag 31 augustus om 13.00 uur in het Landhuis. Aanmelden voor dit interessante festival kan nog tot komende woensdag (klik hier).

Inleidende tekst voor onze bijdrage:

Wordt er bij u steeds over hetzelfde probleem geklaagd? Wordt er al jaren geprobeerd om steeds dezelfde ontwikkeling van de grond te krijgen? En lijkt dat steeds weer te stranden op de zogenaamde harde werkelijkheid? In de workshop kunst van het combineren laten we zien dat er maar n ding echt hard is aan die werkelijkheid, namelijk de neiging van organisaties om nieuwe problemen steeds met oude oplossingen te lijf te gaan. De kunst van het combineren doorbreekt die neiging door uw combinerend vermogen aan te spreken. U leert dieper in uzelf te kijken, om vervolgens ook dieper in uw organisatie te kijken. U leert zo om samen met uw team, af te dalen naar een toestand, vanwaaruit u weer open staat voor de nodige veranderingen. En vanwaaruit u ook in staat bent om die verandering op evenwichtige wijze vorm te geven. Want combineren betekent bundelen van de krachten uit uw omgeving, en meer van uw eigen vaardigheden aanspreken en verbanden zien waar hoge muren lijken te staan. Combineren betekent meer effectiviteit voor u en uw organisatie.Ontwikkelings-samenwerking

Juli 2006 Vitha en PNO in programmafinanciering voor ontwikkelingssamenwerking

Steeds meer OS organisaties willen verder om zich heen kijken voor de financiering van hun activiteiten. Juist voor deze organisaties moet dat zorgvuldig en professioneel gebeuren. Het publiek verwacht immers een verantwoorde manier van omgaan met middelen?

Vitha en partner PNO Consultants zijn daarom gaan samenwerken aan een dienstverlening voor OS-organisaties. Inmiddels is een grote hoeveelheid kennis opgebouwd van de mogelijkheden van OS organisaties om middelen te werven. De eerste opdrachten komen inmiddels binnen.

Meer weten? Bel naar Peter Schuttevaar van Vitha (06 2415 2341) of naar Guus Huisman van PNO (026 384 8584). Lees meer op onze pagina over programma financiering.


Dualisme

04 april 2006 -- Vitha ondersteunt gemeenteraden die ernst maken met de dualisering.

Vitha heeft het afgelopen half jaar steeds intensiever contact gehad met gemeentelijke overheden over de invoering van het dualisme. Er is overleg geweest met zowel griffiers als raadsleden, gemeentesecretarissen en programma managers. Onze bevindingen hebben wij recent in een artikel vastgelegd waarin wij de voorzitters van de raadsfracties oproepen, een dualiseringsproject te starten dat tot doel heeft:

    • de verhoudingen tussen raad, college en burgers zodanig vorm te geven (en operationeel te maken), dat de raad competent wordt in het sturen en controleren op hoofdlijnen, en...

    • er een ethiek, attitude en rolopvatting wordt ontwikkeld die bij de vertegenwoordigende taak van de raad passen.

Vitha kan hierbij ondersteunen door te helpen bij het opstellen van het bijbehorende projectplan, op basis van door ons ontwikkelde aanpak duaal programmeren (ADP). Het ADP is een goede leidraad om raad en college in onderlinge afstemming en samenwerking vorm te laten geven aan hun duale rol, waarna een formeel opdrachtgeverschap door de raad, en een opdrachtnemerschap door het college vorm gegeven zal worden. Uiteraard kunnen wij het dualiseringsproject ook verder begeleiden.

Daarnaast heeft Vitha een training/workshop "de kunst van het combineren (KVC)" in ontwikkeling, die vanaf eind Mei afgenomen kan worden. In die training/workshop wordt onder andere ingegaan op de theorie achter het ADP en wordt u in staat gesteld om het ADP zelf op maat te maken voor uw eigen gemeente. U stelt op die manier uw eigen projectplan voor het dualiseringsproject op.


De doorbraak

03 - maart 2006 -- Vitha focusseert zijn dienstverlening op het creren van doorbraken bij grote veranderingen en publiceert de reisgids programma management.

De reisgids programma management die wij in december 2005 hebben gepubliceerd, bevat een populaire beschrijving van de uitgangspunten van onze dienstverlening. Interactie met onze relaties over de daarin verwoorde methode, was aanleiding om onze dienstverlening te focusseren op het creren van doorbraken bij grote veranderingen. Een doorbraak is een start, een herstart, of het wegnemen van factoren die de voortgang van de verandering belemmeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan patstellingen in het overleg, aan onoverbrugbaaar lijkende tegenstellingen of aan haperende financiering. Vitha creert de doorbraak!

Download hier onze reisgids of zoom in op onze methode.


Dienstenoverzicht

22 - november 2005 -- Vitha creert een model voor het professionaliseren van programma management

Het Vitha-LPM TM model creert de mogelijkheid om programma management praktijken een plek te geven binnen een totaal programma management concept, ze met elkaar te vergelijken en vervolgens een keuze te maken voor een specifieke management praktijk. Vitha zet hiermee een belangrijke stap in het concretiseren van zijn aanpak. Want ook van onze eigen dienstverlening is nu een overzicht gemaakt dat aansluit bij dit model.

Het model en de bijbehorende aanpak zullen in de loop van volgend jaar in een handig boekwerkje gepubliceerd worden. Lees er nu vast alles over onder de uitgangspunten van onze dienstverlening, of onder dienstenoverzicht voor de conrete diensten die u van ons kunt afnemen.


Werkconferentie

Voor de eerste keer dat alle programma management professionals in Nederland, over alle sectoren van de samenleving, elkaar kunnen ontmoeten!!!

De Denkt tank programma management organiseert op 1 november een werkconferentie. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om ervaringen met vakgenoten uit te wisselen.

Download de uitnodiging of het startdocument van de denktank op de webzijde van de denktank.


Propositie voor transmurale zorg

22- augustus 2005 -- Vitha heeft een propositie uitgewerkt voor transmurale initiatieven in de zorgsector.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de Nederlandse gezondheidszorg is een steeds verdergaande integratie van de werkwijzen van specialisten en generalisten. Deze ontwikkeling is te herkennen aan het groot aantal zogenaamde transmurale initiatieven. Ziekenhuizen en zorgcentra slaan steeds vaker de handen ineen en zorgen vaak op regionaal niveau voor een vloed aan initiatieven die voor een verbeterde samenwerking moeten zorgen. Vaak loopt het aantal initiatieven sneller op dan het management van de betreffende zorginstellingen aan kan. Er ontstaat daardoor een behoefte aan meer cordinatie en een professionalisering van de werkwijzen.

Vitha kan hierin ondersteunen met een combinatie van generiek programma management en specifieke programma management diensten die van toepassing zijn op de vraag van de zorginstellingen. Download hier de propositie (pdf document)!


Programma management voor het landelijk gebied

20 september 2005 -- Vitha richt zich op programma management voor het landelijk gebied.

De Nederlandse provincies staan voor de opgave om voor het landelijk gebied n of meerdere programma's te definiren. Er komt een gebundeld subsidiebudget vanuit de rijksoverheid het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) dat in de komende jaren op een verantwoorde manier besteed moet worden. Volgens gebruik maakt de provincie daar een programma voor, vergelijkbaar met rijksbudgetten voor het stedelijk gebied zoals het Investeringsbudget Stedelijk Gebied (ISV).

Vitha heeft voor een propositie opgesteld waarin een aantal prikkelende vragen aan provinciale cordinatoren worden voorgelegd met betrekking tot de aanpak van het ILG. Daarin geven wij evens onze visie op programma management in het landelijk gebied en beschrijven wij hoe Vitha kan ondersteunen om van de ILG programmering een succes te maken. Download hier de propositie (pdf document).