professioneler samenwerken ?
leer het afwegingskader van de aggregatiemens kennen!

De werkingsprincipes van de aggregatiemens zijn vastgelegd in dit boek van Peter Schuttevaar dat men hier kan downloaden.

Samen met het ministerie van BZK wordt onderzocht hoe de aggregatiemens kan worden toegepast op intergemeentelijke samenwerking. Bruikbare resultaten van dit onderzoek zullen in het najaar van 2012 door BZK gepubliceerd worden.

Veiligheidshuizen, uitvoeringsdiensten, centra voor jeugd en gezin en multifunctionele centra. Het gebouw staat er al en de contracten zijn al rond. De mensen die het in de praktijk waar moeten maken hebben alleen nog geen idee hoe ze met elkaar tot synergie of tot gezamenlijke effecten kunnen komen.

Regionale overlegvormen, intergemeentelijke samenwerking, brancheverbanden en bedrijfsketens. De juridische vorm is al bedacht en de financiering al geregeld. Bij veel van de deelnemende organisaties is echter nog een scheve verhouding tussen de verkregen voordelen en de te leveren inspanningen.

Deze situaties komen vaak voor omdat men de samenwerking er maar "een beetje bij doet". Er is wel veel aandacht voor juridische valkuilen en voor de te kiezen samenwerkingscontructie, maar de basis van samenwerking, het groepsgedrag, daar wordt vaak wat onwennig omheen gelopen.

Herkent u dat? En wilt u meer professionele aandacht voor die sociale kant van samenwerking? Neem contact op met Peter Schuttevaar of kijk op deze webzijde welke dienstverlening er van uw gading is.

 

Vitha bedenkt concepten voor sectoren waar samenwerking tussen organisaties veel kan opleveren.

Voorbeeld: Het eigendom van maatschappelijk vastgoed is tegenwoordig zo versnipperd dat er grote leegstanden zijn ontstaan, terwijl de burger ondertussen niet weet waar hij terecht moet om een zaaltje te huren. Overheden kunnen dan beter de samenwerking tussen de eigenaren vormgeven dan dat ze nieuw beleid ontwikkelen waarmee de eigenaren nog verder van elkaar komen te staan.

Klik op het filmpje om meer over onze oplossing voor dit vraagstuk te weten te komen, lees een beknopte folder of een uitgebreid artikel over "Virtuele MultiFunctionele Centra (VMFC's)" en open de folder over het door ons ontwikkelde ondersteunende webtool "RuimteVoorDeWijk"

De website van RuimtevoorDeWijk is vanaf 15 november 2012 in de lucht met een eerste wijkplaats voor wijkcentrum het Klokhuis in Amersfoort.